Polityka prywatności i plików cookies

Operatorem serwisu jest Man Investment Sp. z o.o. ul Śniadeckich 30, 85-011 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000189340, NIP 953-243-10-76 (zwany dalej„Operatorem Portalu”) za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.lepszyetat.pl. (zwanego dalej „Portalem”). Niniejsza „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Portalu.

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§1 Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu przetwarzanych ze względu na właściwość Usług świadczonych w ramach Umowy jest Operator Portalu.
 • Operator Portalu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem osób trzecich i przeciwko innym bezprawnym formom przetwarzania. Środki te będą również wprowadzane przez każdy procesor danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Operator Portalu przetwarza pozyskane za pośrednictwem Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe służą wyłącznie weryfikacji danych w trakcie realizowania przelewów walutowych.
 • Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
 • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem Portalu drogą e-mail: bok@kantorpewex.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w portalu lub też poprzez pocztę tradycyjną.

§3 Cele przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora Portalu wyłącznie dla celów związanych z obsługą transakcji wymiany walut.

§4 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Operator portalu powierzył przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w ramach Portalu, w tym dane gromadzone w ramach splikacji oraz ofert pracy poprzez firmy trzecie posiadające odrębną umowe z firmą AARJES, które administruje systemami informatycznymi składającymi się na Portal. Firmy ta zbierają, utrwala, przechowują, opracowują, zmieniają, udostępniają i usuwają dane użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do weryfikacji uprawnień Użytkownika do korzystania z Portalu.

§5 Zabezpieczenie danych osobowych

 • Operator Portalu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu.
 • Operator Portalu zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności poprzez:
  • stosowanie środków ochrony kryptograficznej w toku transmisji danych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu;
  • zapewnienie, aby systemy informatyczne wykorzystywane przez Operatora Portalu do przetwarzania danych osobowych spełniały przepisane prawem wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

§6 Wykorzystywanie plików cookies

 • Operator Portalu nie pozyskuje za pośrednictwem Portalu w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Operator Portalu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Portalu oraz do celów statystycznych. Użytkownik, który nie blokuje tych plików, zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

§7 Cele wykorzystywania plików cookies

 • Operator Portalu wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§8 Zmiana ustawień plików cookies

 • Ustawienia plików cookies można zmienić w szczególności na poziomie przeglądarki internetowej. W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:
  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli na pełne korzystanie przez Użytkownika z opcji oferowanych przez Portal;
  • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
  • określenia ustawień dla różnych typów plików "cookies", np. akceptowania plików trwałych jako sesyjnych;
  • blokowania lub usuwania cookies.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Portalu.