Mamy dla Ciebie 15 990 ofert pracy

Proesa

Montażowa 16, Lublin

biuro-spp@proesa.pl

www.proesa.pl/spp/

535 882 069


Zobacz opis firmy

02.02.2018 (dodana 23 dni temu)   02.02.2018 (16 dni do końca)

SZKOLENIA/STAŻE

Nr. ref: 2

Rodzaj zatrudnienia: Praca tymczasowa,

Miejsce pracy: Lublin,

Aplikuj teraz

PROJEKT START PO PRACĘ!

Zapraszamy osoby powyżej 30 r.ż., mieszkańców woj. lubelskiego, szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej.

 

Oferujemy w ramach projektu m.in.: analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z ipd, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

 

ponadto:

płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h brutto) do wyboru:

  • kwalifikowany pracownik ochrony (245h) 
  • monter urządzeń oze z uprawnieniami g1, g2, g3 (100h) 
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h)
  • opiekun osoby starszej (120h)
  • kucharz (110h)

płatne 4m-ce staże zawodowe 1750zł brutto/m-c

 

Projekt Start po pracę! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.