Kalkulator brutto - netto

Przelicz swoje wynagrodzenie!

Użyj naszego prostego kalkulatora - uzupełniaj dane dotyczące Twojego wynagrodzenia, a nasz kalkulator przeliczy kwotę brutto na netto! Wpisywane przez Ciebie dane nie są nigdzie zapisywane.

Wynagrodzenie miesięczne brutto:
Rodzaj umowy:
Wyższy koszt uzyskania przychodu:
Zaliczka na podatek:
Kwota zmniejszająca podatek:

Wynagrodzenie


Brutto

0,00 PLN


Składka emerytalna 9,76%:

0,00 PLN

Składka rentowa 1,5%:

0,00 PLN

Składka chorobowa 2,45%:

0,00 PLN

Łącznie składek na ubezpieczenia społeczne:

0,00 PLN


Podstawa do obliczenia wysokości składki zdrowotnej:

0,00 PLN

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9%:

0,00 PLN

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75%:

0,00 PLN


Koszt uzyskania przychodu:

0,00 PLN

Zaliczka na podatek:

0,00 PLN

Zaliczka do urzędu skarbowego:

0,00 PLN


Netto

0,00 PLN